Pokladničné riešenia

Zaisťujeme prostriedky pre široké porfólio pokladničných systémov, evidenciu procesu a činností súvisiacich s informačným systémom. V rámci spracovania bezpečnostného projektu informačného systému je riešená taktiež problematika šifrovania dát a ich bezpečnostného ukladania. Súčasťou ponúkaného riešenia je nielen spracovanie bezpečnostného projektu, ale i vlastná realizácia vrátane dodávky potrebných hardvérových a softvérových produktov.


Ponúkame

Služby poskytované našou spoločnosťou sa orientujú najmä na dodávky riešené na zákazku (štádium výstavby), podporu prevádzky systému IT, konzultačnú činnosť (infraštruktúra, bezpečnosť a projektové riadenie) a systémovú integráciu. Z našej širokej ponuky si vyberie skutočne každý. Tak neváhajte a kontaktujte profesionálov.

Ostatné služby

Naša spoločnosť ponúka už dlhé roky svoje služby v odbore implementácie informačných technológií, bezpečnostnej analýzy, ochrany informačných systémov a dát. Zaisťujeme našim zákazníkom analytické spracovanie obchodných procesov. Pracovníci majú bohaté skúsenosti s prípravou infraštruktúrnych návrhov a ich realizáciou. Zaistíme Vám aj dodávku vhodného hardvéru od renomovaných partnerov.