ŠROTOVNÉ!

Akcia je pripravená pre koncových podnikateľov (ďalej len “Zákazník”), ktorí v rámci svojej podnikateľskej činnosti používajú elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len “ERP”) alebo fiskálnu tlačiareň (ďalej len „FT“) a chcú využiť možnosť výmeny svojej starej ERP alebo FT za vybraný model firmy ELCOM.

 

Ako bude Šrotovné prebiehať?

  • Pri zakúpení novej pokladnice, alebo fiškálnej tlačiarne  u nás, zákazník odovzdá svoju doteraz používanú ERP alebo FT ľubovolnej značky a od ľubovolneho výrobcu; na veku a odovzdanej ERP alebo FT nezáleží.
  • Odovzdaná ERP alebo FT má byť funkčná a schopná prevádzky, alebo
  • Odovzdaná ERP alebo FT môže byť nefunkčná, ak podľa záznamov v knihe ERP bola v čase trvania tejto akcie registrovaná na daňovom úrade a existuje záznam v knihe ERP o vzniku poruchy a prijatí na servis v čase trvania tejto akcie.

 

Ponúkaný sortiment nových ERP a FT:

 

 

Podmienky akcie ŠROTOVNÉ 2015:

Trvanie akcie pre Zákazníka: od 1.2.2015 do 30.6.2015 !

 

Podmienky priznania šrotovného:

  • pri zakúpení novej ERP alebo FT vo firme IP servis, Zákazník odovzdá svoju doteraz používanú ERP alebo FT ľubovoľnej značky a od ľubovoľného výrobcu. Na veku odovzdanej ERP alebo FT nezáleží.
  • odovzdaná ERP alebo FT je funkčná a schopná prevádzky, alebo
  • odovzdaná ERP alebo FT môže byť nefunkčná, ak podľa záznamov v knihe ERP bola v čase trvania tejto akcie registrovaná na daňovom úrade a existuje záznam v knihe ERP o vzniku poruchy a prijatí na servis v čase trvania tejto akcie

Zákazník, ktorý spĺňa podmienky akcie, odovzdá firme IP servis

  • svoju starú ERP alebo FT s príslušenstvom (certifikát, adaptér)
  • kópiu prvej strany knihy ERP s identifikačnými údajmi majiteľa
  • kópiu príslušnej strany knihy ERP, kde je záznam o poslednom vyradení z evidencie

 

Akcia platí do 30. 9. 2015 !

 

Záverečné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá a podmienky akcie. Zmenu pravidiel a podmienok akcie usporiadateľ zverejní na svojej internetovej stránke www.ipservis.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá a podmienky akcie ŠROTOVNÉ 2015 podľa okolnosti na trhu alebo vlastného uváženia.